De zaadcel bevrucht een eicel. Deze cellen vormen samen het embryo en ontwikkelen verder. Het duurt gemiddeld veertig weken voordat een baby volgroeid ter...

Een miskraam kan niet gestopt worden. Het heeft geen nut om te stoppen met werken of bedrust te nemen. Wel is er een keuze, samen met ons, hoe de miskraam zal...

De miskraam betekent een abrupt einde aan alle plannen en fantasieën over het verwachte kind. 

Er bestaat geen landelijke hulporganisatie die zich special richt op vrouwen die een miskraam doormaakten. Wel kunt u hulp en steun zoeken bij de volgende...

Steunpunt Nova, verloren verwachting: een steunpunt voor ouders die hun baby verliezen tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte én de zorgprofessionals.