Moeder&Kind Centrum Harderwijk

In sommige gevallen is het veiliger en noodzakelijk om in het ziekenhuis te bevallen. Dit kan zijn bij bepaalde risico's of complicaties. Met een medische indicatie kun je onder begeleiding van de klinisch verloskundige en/of gynaecoloog bevallen in het Moeder&Kind Centrum van ziekenhuis St Jansdal.

Gezinsgerichte zorg

Kinderen die te vroeg geboren worden, missen de laatste rustige periode in de baarmoeder en zijn aangewezen op intensieve zorg in de couveuse.

 

Het verblijf op de couveusesuite brengt onvermijdelijk stress met zich mee. Te vroeg geboren kinderen, maar ook kinderen met een infectie kunnen minder goed prikkels zoals licht, geluid en aanrakingen verwerken. De stress zoveel mogelijk beperken helpt bij de neurologische ontwikkeling en het genezingsproces van het kindje. Hiervoor passen wij waar mogelijk ontwikkelingsgerichte zorg toe. Doordat ouder en kind bij elkaar kunnen blijven in een suite, zijn de ouders ook partners in de zorg.

 

Op de couveusesuites worden kinderen vanaf 32 zwangerschapsweken opgenomen. De ontwikkeling van deze kinderen gaat in de laatste twee maanden van de zwangerschap nog heel hard door, vooral de groei van de hersenen. De hersenen van de te vroeg geboren kinderen moeten namelijk nog een belangrijke ontwikkeling doormaken. Deze ontwikkeling wordt sterk beïnvloed door de ervaringen die ze tijdens de eerste maanden opdoen.

 

Ontwikkelingsgerichte zorg wil de groei en ontwikkeling van de te vroeg geboren kinderen ondersteunen en bevorderen door bijvoorbeeld houding ondersteunende middelen, ook wel ‘snuggle up’ genoemd. Deze middelen zorgen ervoor dat een te vroeg geborene begrenst en in een natuurlijke, ontspannen houding kan blijven liggen. Verder richt deze zorg zich op het reduceren van stress, voor zowel kind als ouders. Hieronder valt bijvoorbeeld licht- en geluidreductie op de couveusesuite. Tenslotte wil deze zorg de relatie tussen ouder en kind bevorderen zodat een goed hechtingsproces ontstaat.

 

In de couveusesuites verblijven niet alleen te vroeg geboren kinderen. Kinderen kunnen ook door andere redenen extra zorg nodig hebben en hiervoor in de couveuse verblijven. Al deze kinderen worden verzorgd volgens de principes van ontwikkelingsgerichte zorg.