Soms is het nodig om in te grijpen bij een bevalling.

Bij een keizersnede gaat de geboorte van de baby met een operatie via de buikwand. Diverse medische redenen zijn mogelijk voor een keizersnede.

Wanneer er besloten wordt dat er spoedkeizersnede nodig is, dan word je in snel tempo voorbereid op de operatie.

Wanneer het persen niet zo goed lukt of je baby het benauwd krijgt en je volledige ontsluiting hebt is het mogelijk om een vacuümpomp op het hoofdje van de baby...

Een andere mogelijkheid is een tangverlossing. De verlostang oogt als een soort grote suikertang.